ประกันโควิดออนไลน์

ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า!

ให้คุณและคนที่คุณรักพร้อมสู้โรคโควิด ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจไม่มีสะดุด

covid-19 online insurance with demson.net

เราขอแจ้งให้ทราบว่า กรุงไทยพานิชประกันภัย ได้ตัดสินใจหยุดขายกรมธรรม์ประกันโควิดสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยจะให้ความคุ้มครองลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ปัจจุบันไปจนถึงวันที่กรมธรรม์หมดอายุ

รู้ใจกำลังร่วมมือกับบริษัทประกันภัยรายอื่นเพื่อเตรียมขายประกันโควิดรูปแบบใหม่ เราจะแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อแผนประกันโควิดใหม่พร้อม

ไวรัส โคโรนา | demson.net

*ภาวะการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่ไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และได้รับการลงความเห็นจากแพทย์ ผู้ให้การรักษาว่าภาวะการเจ็บป่วยดังกล่าว จะเป็นเหตุให้เกิดภาวะโคม่า (Coma) หรือ โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย คุ้มครอง 100,000 - 300,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)

**ค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีผู้ป่วยใน คุ้มครองสูงสุด 50,000 – 100,000 บาท และ กรณีผู้ป่วยนอก คุ้มครองสูงสุด 5,000 - 10,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)

ประกัน covid ไวรัส โคโรนา | demson.net

เอกสารสรุปเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลดเอกสาร
Cancer insurance with demson.net

รีวิวลูกค้า demson.net

4.9/5

( 97,479 ความคิดเห็น )

อ่านรีวิว
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันโควิด
 1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 1 - 65 ปี
 2. ผู้เอาประกันภัย 1 ท่านสามารถทำประกันภัยได้ 1 ฉบับ
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work Permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
 4. คุณสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ ภายใน 30 วัน (สำหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์) หรือ ภายใน 15 วัน
 5. (สำหรับการเสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์) นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 6. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 7. บริษัทให้ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย 30 วันนับแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย
กรณีที่ไม่คุ้มครอง
 1. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 2. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 14 วัน

คำถามที่พบบ่อย

ประกันโควิดนี้ เป็นของบริษัทอะไร

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันโควิดมีแผนอะไรบ้าง ความคุ้มครองเท่าไหร่

แผนประหยัด เบี้ยประกันภัย 1,194 บาท/ปี

 • เจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคโควิด-19 เป็นเหตุให้เกิดภาวะโคม่า สมองและระบบประสาทถูกทำลายขั้นรุนแรง คุ้มครอง 100,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ด้วยโรคโควิด-19 คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) ด้วยโรคโควิด-19 คุ้มครองสูงสุด 5,000 บาท
 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนอกเหนือจากโรคโควิด-19 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา และเสียชีวิต คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

แผนอุ่นใจ เบี้ยประกันภัย 2,179 บาท/ปี

 • เจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคโควิด-19 เป็นเหตุให้เกิดภาวะโคม่า สมองและระบบประสาทถูกทำลายขั้นรุนแรง คุ้มครอง 300,000
 • ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ด้วยโรคโควิด-19 คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) ด้วยโรคโควิด-19 คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท
 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนอกเหนือจากโรคโควิด-19 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา และเสียชีวิต คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

ไม่คุ้มครองใครบ้าง

การประกันภัยโควิดนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)

ผู้เอาประกันภัยโควิดต้องมีอายุเท่าไหร่

อายุ 1 - 65 ปี ณ วันที่ทำประกัน

การติดเชื้อโควิด หมายถึงอะไร

อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสในวงศ์ใหญ่ที่เป็นสาเหตุของโรคทั้งในสัตว์และคน ในคนนั้น ไวรัสโคโรนาหลายสายพันธุ์ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงโรคที่มีอาการรุนแรง เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (SARS) ไวรัสโคโรนาที่ค้นพบล่าสุดทำให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

โรคโควิด 19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019 ขณะนี้โรคโควิด 19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก

อาการทั่วไปของโรคโควิด 19 พี่พบมากที่สุดคือ ไข้ ไอ ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น และอ่อนเพลีย อาการที่พบน้อยกว่าแต่อาจมีผลต่อผู้ป่วยบางรายคือ ปวดเมื่อย ปวดหัว คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ ท้องเสีย ตาแดง หรือผื่นตามผิวหนัง หรือสีผิวเปลี่ยนตามนิ้วมือนิ้วเท้า อาการเหล่านี้มักจะไม่รุนแรงนักและค่อยๆเริ่มทีละน้อย บางรายติดเชื้อแต่มีอาการไม่รุนแรง

ผู้ป่วยส่วนมาก (80%) หายป่วยได้โดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีอาการหนักและหายใจลำบาก ผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือมะเร็งมีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยรุนแรงกว่า อย่างไรก็ตามทุกคนสามารถติดโรคโควิด 19 ได้และอาจป่วยรุนแรง คนทุกเพศทุกวัยที่มีอาการไข้ และ/หรือไอร่วมกับอาการหายใจลำบาก/ติดขัด เจ็บหน้าอก เสียงหาย หรือเคลื่อนไหวไม่ได้ ควรปรึกษาแพทย์ทันที หากเป็นไปได้ แนะนำให้โทรไปล่วงหน้า เพื่อสถานพยาบาลจะได้ให้คำแนะนำ

ความคุ้มครองการเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากโควิดมีอะไรบ้าง

ในระหว่างที่ระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยโควิดนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางว่าเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครังแรก และเป็นเหตุให้เกิดภาวะโคม่า (coma) และ/หรือโรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย (Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease or End-stage Lung disease) ตามคําจํากัดความเพิ่มเติมที่กําหนดไว้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เงินชดเชย กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ

การวินิจฉัยโรคดังกล่าวต้องเป็นไปตาม คําจํากัดความเพิ่มเติม เรื่องการวินิจฉัย และวันที่วินิจฉัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากกว่า 1 ภาวะ/โรค บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้เพียงภาวะใดภาวะหนึ่งเท่านั้น

คนที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ซื้อกรมธรรม์ได้ไหม

ซื้อได้ หากไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขต้องห้าม กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันและยังรักษามิหายขาด

บุคลากรทางการแพทย์ ซื้อกรมธรรม์ได้ไหม

ซื้อได้ หากไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขต้องห้าม กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันและยังรักษามิหายขาด

คุ้มครองผู้พิการทางการเคลื่อนไหวไหม

คุ้มครอง หากไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขต้องห้าม กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันและยังรักษามิหายขาด

กรมธรรม์มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) ไหม

กรมธรรม์จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน ระยะเวลารอคอย คือ ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้และจะคืนเบี้ยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด

ซื้อประกันโควิดออนไลน์อย่างไร

 1. เข้ามาที่เว็บไซต์ http://demson.net/covid/
 2. อ่านรายละเอียด เลือกแผนความคุ้มครอง
 3. กรอกข้อมูล วันเริ่มต้นกรมธรรม์ ผู้รับผลประโยชน์
 4. ชำระเงินผ่านออนไลน์ และรอรับกรมธรรม์

ชำระเงินอย่างไร

ชำระออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต

จะรู้ได้อย่างไรว่าซื้อประกันโควิดเสร็จบูรณ์แล้ว

หลังการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ เราจะส่งอีเมล์และ SMS ยืนยัน พร้อมเลขอ้างอิงการทำรายการ

จะได้รับกรมธรรม์ประกันโควิดตอนไหน

รู้ใจจะส่งกรมธรรม์ให้คุณผ่านทางอีเมล์ และตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ หลังจากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

ซื้อประกันโควิดให้ตัวเองหลายกรมธรรม์ได้ไหม

ผู้เอาประกันภัย 1 คนสามารถทำประกันโควิดได้ 1 ฉบับ

เป็นโรคเบาหวานและความดัน ซื้อกรมธรรม์ได้ไหม

ซื้อได้ หากไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขต้องห้าม กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันและยังรักษามิหายขาด

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งข้อมูลเท็จ จะมีผลอย่างไร

การปกปิดข้อเท็จจริงใดๆ หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ตกเป็นโมฆียะ อาจจะเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัย ปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865

ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยคือใคร

ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัยกรณีต่ออายุ

เรียกร้องค่าสินไหมกรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) อย่างไร

ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของผู้เอา แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้ง และส่งเอกสาร หรือหลักฐาน ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัยนั้น โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ที่กําหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญ ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้เอาประกันภัย
 4. เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจําเป็น (ถ้ามี)

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทําให้บริษัทสามารถปฏิเสธความรับผิดได้

ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) เป็นอย่างไร

หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก และมีความจําเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาล บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นและสมควร ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

เคลมค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิดอย่างไร

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้ง และส่งเอกสาร หรือหลักฐาน ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน ที่กําหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสําคัญ ผลการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษา
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้เอาประกันภัย
 4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการแสดงค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
 5. เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจําเป็น (ถ้ามี)

จะติดต่อเราได้ยังไง

บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02 582 8855

{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|